Hình ảnh minh họa về thành phố nơi Panasonic hợp tác với Grab để triển khai ứng dụng công nghệ nanoe™X.

Sự kết hợp của Nanoe™ X và Grab

Logo của Grab và nanoe™ X.

tại Singapore/Việt Nam/Malaysia/Indonesia

Siêu ứng dụng hàng đầu hiện nay tại khu vực Đông Nam Á.
 Ứng dụng này đang từng bước len lỏi vào cuộc sống của người dân Đông Nam Á với hơn 220 triệu lượt tải xuống.

Hình ảnh minh họa về thành phố nơi Panasonic hợp tác với Grab để triển khai ứng dụng công nghệ nanoe™X.
Logo của Grab và nanoe™ X.

tại Singapore/Việt Nam/Malaysia/Indonesia

Siêu ứng dụng hàng đầu hiện nay tại khu vực Đông Nam Á.
 Ứng dụng này đang từng bước len lỏi vào cuộc sống của người dân Đông Nam Á với hơn 220 triệu lượt tải xuống.

Pause
Khách hàng đang trên xe Grab sử dụng ứng dụng công nghệ nanoe™ X.
Khách hàng nhấn nút khởi động bộ phát nanoe™ X bên trong xe Grab.
Bộ phát nanoe™ X được đặt bên cạnh ghế lái của tài xế Grab.
Một hành khách lên chuyến xe có sử dụng bộ phát nanoe™ X.
Một hành khách mang thai trên chuyến xe sử dụng bộ phát nanoe™ X.