Cải thiện chất lượng không khí
Cải thiện môi trường sống và phát triển hoạt động kinh doanh.

Các sản phẩm tích hợp công nghệ nanoe™ X giúp giữ gìn cơ sở kinh doanh sạch sẽ mọi lúc, dù đóng cửa hay mở. Nhờ đó cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng và hiệu quả trong việc quản lý hoạt động kinh doanh.

Âm trần Cassette 4 hướng thổi

cho các phòng rộng

air-e

Giúp lọc sạch hơn không khí trong nhà

Nội dung có liên quan