ภาพแสดงการใช้แอป Comfort Cloud ของ Panasonic บนสมาร์ทโฟน

คู่มือการตั้งค่าฉบับสมบูรณ์สำหรับ Comfort Cloud ของ Panasonic

เลือกอุปกรณ์เชื่อมต่อที่คุณมีอยู่

ภาพเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังที่มีระบบ LAN ไร้สายในตัว

ระบบ LAN ไร้สายในตัวสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในที่อยู่อาศัย

การลงทะเบียนบัญชี

วิธีลงทะเบียนบัญชี Comfort Cloud

ฟังก์ชันพื้นฐาน

วิธีใช้ Comfort Cloud

เปิดเครื่อง

เลือกโหมดการทำงาน

เปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ปิดเครื่อง

ฟังก์ชัน nanoe™ X

วิธีใช้ nanoe™ X กับ Comfort cloud

nanoe™ X+ โหมดพัดลม

nanoe™ X+ ทำความเย็น

nanoe™ X+ เครื่องตั้งเวลารายสัปดาห์

การตรวจสอบความเข้มข้นของ nanoe™ X

ฟังก์ชันอื่นๆ

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกลุ่ม

วิธีทำให้พื้นที่ของคุณเย็นตลอดเวลา

วิธีทำให้พื้นที่ของคุณเย็นก่อนกลับถึงบ้าน

วิธีปรับปริมาตรอากาศและทิศทางลม

วิธีรักษาค่าไฟให้ต่ำและรู้สึกสบายตลอดเวลา

วิธีตรวจสอบการใช้พลังงานในแต่ละวัน

ถ้าเครื่องปรับอากาศมีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้น

การตั้งค่า

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศ

วิธีลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศเป็นกลุ่ม

วิธีเพิ่มผู้ใช้

วิธีใช้ฟังก์ชันเสียง

วิธีกำหนดค่าเราเตอร์

ภาพเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและอะแดปเตอร์ LAN ไร้สายภายนอก

อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายภายนอกสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในที่อยู่อาศัย

การลงทะเบียนบัญชี

วิธีลงทะเบียนบัญชี Comfort Cloud

ฟังก์ชันพื้นฐาน

วิธีใช้ Comfort Cloud

เปิดเครื่อง

เลือกโหมดการทำงาน

เปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ปิดเครื่อง

ฟังก์ชัน nanoe™ X

วิธีใช้ nanoe™ X กับ Comfort cloud

nanoe™ X+ โหมดพัดลม

nanoe™ X+ ทำความเย็น

nanoe™ X+ เครื่องตั้งเวลารายสัปดาห์

การตรวจสอบความเข้มข้นของ nanoe™ X

ฟังก์ชันอื่นๆ

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกลุ่ม

วิธีทำให้พื้นที่ของคุณเย็นตลอดเวลา

วิธีทำให้พื้นที่ของคุณเย็นก่อนกลับถึงบ้าน

วิธีปรับปริมาตรอากาศและทิศทางลม

วิธีรักษาค่าไฟให้ต่ำและรู้สึกสบายตลอดเวลา

วิธีตรวจสอบการใช้พลังงานในแต่ละวัน

ถ้าเครื่องปรับอากาศมีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้น

การตั้งค่า

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศ

วิธีลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศเป็นกลุ่ม

วิธีเพิ่มผู้ใช้

วิธีใช้ฟังก์ชันเสียง

วิธีกำหนดค่าเราเตอร์

ภาพเครื่องระบายอากาศและรีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล IAQ สำหรับพัดลมดูดอากาศเข้าที่ใช้เชิงพาณิชย์

การลงทะเบียนบัญชี

วิธีลงทะเบียนบัญชี Comfort Cloud

ฟังก์ชันต่างๆ

วิธีใช้ Comfort Cloud

เลือกโหมดการทำงาน

วิธีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกลุ่ม

วิธีทำให้พื้นที่ของคุณสดชื่นก่อนกลับถึงบ้าน

ถ้าพัดลมดูดอากาศเข้ามีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้น

วิธีทำให้อากาศสดชื่นตลอดเวลา

วิธีตรวจสอบอากาศในพื้นที่ของคุณ

วิธีจับคู่เครื่องปรับอากาศกับเครื่องระบายอากาศ

การตั้งค่า

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีลงทะเบียนพัดลมดูดอากาศเข้า

วิธีลงทะเบียนพัดลมดูดอากาศเข้าเป็นกลุ่ม

วิธีเพิ่มผู้ใช้

วิธีกำหนดค่าเราเตอร์

ภาพเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางและอะแดปเตอร์ LAN ไร้สายภายนอก

อะแดปเตอร์ LAN ไร้สายภายนอกสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้เชิงพาณิชย์

การลงทะเบียนบัญชี

วิธีลงทะเบียนบัญชี Comfort Cloud

ฟังก์ชันพื้นฐาน

วิธีใช้ Comfort Cloud

เปิด/ปิดเครื่อง

เลือกโหมดการทำงาน

เปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ฟังก์ชัน nanoe™ X

วิธีใช้ nanoe™ X กับ Comfort cloud

เปิด/ปิด nanoe™ X

การตรวจสอบความเข้มข้นของ
nanoe™ X

ฟังก์ชันอื่นๆ

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกลุ่ม

วิธีทำให้สถานประกอบการค้าปลีกของคุณเย็นก่อนออกไปทำงาน

วิธีปรับปริมาตรอากาศและทิศทางลม

วิธีตรวจสอบการใช้พลังงานในแต่ละวัน

ถ้าเครื่องปรับอากาศมีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้น

การตั้งค่า

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศ

วิธีลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศเป็นกลุ่ม

วิธีเพิ่มผู้ใช้

วิธีใช้ฟังก์ชันเสียง

วิธีกำหนดค่าเราเตอร์

ภาพเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางและรีโมตคอนโทรลแบบใช้สาย

รีโมตคอนโทรลแบบใช้สายสำหรับเครื่องปรับอากาศที่ใช้เชิงพาณิชย์

การลงทะเบียนบัญชี

วิธีลงทะเบียนบัญชี Comfort Cloud

ฟังก์ชันพื้นฐาน

วิธีใช้ Comfort Cloud

เปิด/ปิดเครื่อง

เลือกโหมดการทำงาน

เปลี่ยนระดับอุณหภูมิ

ฟังก์ชัน nanoe™ X

วิธีใช้ nanoe™ X กับ Comfort cloud

เปิด/ปิด nanoe™ X

การตรวจสอบความเข้มข้นของ
nanoe™ X

ฟังก์ชันอื่นๆ

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกลุ่ม

วิธีทำให้สถานประกอบการค้าปลีกของคุณเย็นก่อนออกไปทำงาน

วิธีปรับปริมาตรอากาศและทิศทางลม

วิธีตรวจสอบการใช้พลังงานในแต่ละวัน

ถ้าเครื่องปรับอากาศมีปัญหาจะเกิดอะไรขึ้น

การตั้งค่า

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศ

วิธีลงทะเบียนเครื่องปรับอากาศเป็นกลุ่ม

วิธีเพิ่มผู้ใช้

วิธีใช้ฟังก์ชันเสียง

วิธีกำหนดค่าเราเตอร์