เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เปิด/ปิดพัดลมระบายอากาศทั้งหมดของคุณพร้อมกัน

เปิด/ปิดพัดลมระบายอากาศทั้งหมดของคุณพร้อมกัน

ใช้แอป Panasonic Comfort Cloud เพื่อเปิดหรือปิดพัดลมระบายอากาศของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา

รีโมตคอนโทรล IAQ สำหรับเครื่องระบายอากาศ

ขั้นตอนที่ 1
เลือกพัดลมระบายอากาศภายในกลุ่ม เช่น
"พัดลมระบายอากาศ 1" ในกลุ่ม "บ้านของฉัน"

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
แตะชื่อพัดลมระบายอากาศ เช่น "พัดลมระบายอากาศ 1" เพื่อเข้าถึงสถานะกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือก “ปิดทั้งหมด” หรือ “เปิดทั้งหมด”

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
แตะ "OK" เพื่อสั่งงานพัดลมระบายอากาศทั้งหมด
เปิด หรือปิดในกลุ่มเดียวกัน

ปิดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4

เปิดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เพื่อปิดหรือเปิดเครื่องทั้งหมด

ข้อสงวนสิทธิ์
ต้องเชื่อมโยงเครื่องระบายอากาศ (พัดลมเติมอากาศ) และรีโมทคอนโทรล IAQ เพื่อใช้แอป Panasonic Comfort Cloud
จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่นและเวอร์ชันของแอป Panasonic Comfort Cloud