เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ตรวจสอบระดับ PM2.5 และ CO₂ในพื้นที่ของคุณ

ตรวจสอบระดับ PM2.5 และ CO₂ในพื้นที่ของคุณ

ตรวจสอบระดับ PM2.5 และ CO₂ และเปรียบเทียบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อติดตามแนวโน้มคุณภาพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

รีโมตคอนโทรล IAQ สำหรับเครื่องระบายอากาศ

ขั้นตอนที่ 1
แตะ "สถิติ" ที่มุมซ้ายล่าง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
สลับไปที่ PM2.5 และ CO₂

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
แตะเพื่อเลือกระหว่างวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี จากนั้นแตะเปรียบเทียบ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
เลือกช่วงวันที่ ให้แตะ "ตกลง"

เลือกวันอื่น

ขั้นตอนที่ 4

เลือกสัปดาห์อื่น

ขั้นตอนที่ 4

เลือกเดือนอื่น

ขั้นตอนที่ 4

เลือกปีอื่น

ขั้นตอนที่ 4

การเปรียบเทียบระหว่างช่วงวันที่

เปรียบเทียบระหว่างวันต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4

เปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4

เปรียบเทียบระหว่างเดือนต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4

เปรียบเทียบระหว่างปีต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4

ข้อสงวนสิทธิ์
ต้องเชื่อมโยงเครื่องระบายอากาศ (พัดลมเติมอากาศ) และรีโมทคอนโทรล IAQ เพื่อใช้แอป Panasonic Comfort Cloud
จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่นและเวอร์ชันของแอป Panasonic Comfort Cloud