เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ระบายอากาศในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์

ระบายอากาศในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์

ระบายอากาศในพื้นที่ภายในอาคารของคุณล่วงหน้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพเมื่อคุณมาถึง เพื่อให้มั่นใจว่ามีอากาศบริสุทธิ์ไหลเวียน

ระบายอากาศในพื้นที่ของคุณล่วงหน้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์

รีโมตคอนโทรล IAQ สำหรับเครื่องระบายอากาศ

ขั้นตอนที่ 1
เลือกพัดลมระบายอากาศ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
สลับ “ปิด” เป็น “เปิด”

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2

การปรับความเร็วการระบายอากาศ

คุณสามารถปรับความเร็วก่อนถึงห้องได้
แตะ “< ” หรือ “>” เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วของพัดลมระบายอากาศ

การปรับความเร็วการระบายอากาศ

ข้อสงวนสิทธิ์
ต้องเชื่อมโยงเครื่องระบายอากาศ (พัดลมเติมอากาศ) และรีโมทคอนโทรล IAQ เพื่อใช้แอป Panasonic Comfort Cloud
จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่นและเวอร์ชันของแอป Panasonic Comfort Cloud