เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ตั้งเวลาพัดลมระบายอากาศแบบรายสัปดาห์

ตั้งเวลาพัดลมระบายอากาศแบบรายสัปดาห์

ตัวตั้งเวลาแบบรายสัปดาห์จะตั้งโปรแกรมการทำงานของพัดลมระบายอากาศของคุณโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เพื่อให้กิจวัตรประจำวันของคุณเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น

รีโมตคอนโทรล IAQ สำหรับเครื่องระบายอากาศ

ขั้นตอนที่ 1
เลือก “เครื่องตั้งเวลารายสัปดาห์”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกห้องที่คุณต้องการ แล้วแตะ ""

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
แตะ “<” หรือ “>” เพื่อเลือกวันในสัปดาห์

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
เลือกวันในสัปดาห์ แล้วแตะ ""เพื่อสร้าง Timer

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเวลาที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6
แตะปุ่มโหมดเพื่อแสดงรายการแบบเลื่อนลง
เลือกโหมดที่คุณต้องการ
แตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7
แตะ “นำไปใช้”

ขั้นตอนที่ 7

ข้อสงวนสิทธิ์
ต้องเชื่อมโยงเครื่องระบายอากาศ (พัดลมเติมอากาศ) และรีโมทคอนโทรล IAQ เพื่อใช้แอป Panasonic Comfort Cloud
จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่นและเวอร์ชันของแอป Panasonic Comfort Cloud