เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

การจับคู่เครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ

การจับคู่เครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ

จับคู่เครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ (พัดลมจ่ายอากาศ) ผ่านแอป Panasonic Comfort Cloud เพื่อพบกับประโยชน์ของระบบบริหารจัดการอากาศที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น ระดับ PM2.5 และระดับ CO₂ อัลกอริธึมอัจฉริยะจะควบคุมเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ (พัดลมจ่ายอากาศ) โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็รักษาความเย็นสบายให้คงที่

หมายเหตุ : ระบบการจัดการคุณภาพอากาศแบบครบวงจร ไม่ได้มีทุกรุ่น โปรดดูคู่มือผู้ใช้เครื่องปรับอากาศของคุณเพื่อพิจารณาความเข้ากันได้

รีโมตคอนโทรล IAQ สำหรับเครื่องระบายอากาศ

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม “+” เพื่อเริ่ม จับคู่ อุปกรณ์
แล้วแตะ “ สร้างคู่ใหม่”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ก) ป้อนชื่อที่จับคู่ไว้
ข) เลือกเครื่องปรับอากาศที่จะจับคู่
ค) เลือกยูนิตระบายอากาศที่จะจับคู่
ง) แตะ “สร้าง”

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เมื่อจับคู่ เสร็จแล้ว ให้แตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 3

การจับคู่ ที่สำเร็จจะมีสัญลักษณ์แสดงไว้ 

ขั้นตอนที่ 3

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพอากาศแบบครบวงจรคลิก ที่นี่

ข้อสงวนสิทธิ์
ต้องเชื่อมโยงเครื่องระบายอากาศ (พัดลมเติมอากาศ) และรีโมทคอนโทรล IAQ เพื่อใช้แอป Panasonic Comfort Cloud
จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่นและเวอร์ชันของแอป Panasonic Comfort Cloud