เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ตรวจสอบการแจ้งเตือนรหัสข้อผิดพลาดของพัดลมระบายอากาศ

ตรวจสอบการแจ้งเตือนรหัสข้อผิดพลาดของพัดลมระบายอากาศ

รับการแจ้งเตือนทันทีบนแอป Panasonic Comfort Cloud เกี่ยวกับข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในพัดลมระบายอากาศของคุณ

รีโมตคอนโทรล IAQ สำหรับเครื่องระบายอากาศ

การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่มการแจ้งเตือนที่มุมซ้ายด้านบน 

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบ “ข้อความแสดง ข้อผิดพลาด”

ขั้นตอนที่ 2

ข้อสงวนสิทธิ์
ต้องเชื่อมโยงเครื่องระบายอากาศ (พัดลมเติมอากาศ) และรีโมทคอนโทรล IAQ เพื่อใช้แอป Panasonic Comfort Cloud
จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่นและเวอร์ชันของแอป Panasonic Comfort Cloud