เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เลือกโหมดการทำงานของพัดลมระบายอากาศ

เลือกโหมดการทำงานของพัดลมระบายอากาศ

เลือกจากโหมด Auto, โหมด Manual, หรือโหมด Silent เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของคุณด้วยพัดลมระบายอากาศ

หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของโหมดจะแตกต่างกันไปตามรุ่น

รีโมตคอนโทรล IAQ สำหรับเครื่องระบายอากาศ

ขั้นตอนที่ 1
แตะบริเวณที่ไฮไลท์

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
เลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดตามแต่ละสถานการณ์

ขั้นตอนที่ 2

คำอธิบายโหมด

อัตโนมัติ

สลับระดับการไหลของอากาศโดยอัตโนมัติตามความเข้มข้นของ PM2.5 และ CO₂

อัตโนมัติ

Manual

ปรับระดับการไหลของอากาศด้วยตนเองตามความต้องการ

Manual

Silent

มีการตั้งค่าปริมาณลมขั้นต่ำเพื่อให้มีเสียงรบกวนน้อย
แบบแอนะล็อกอีกด้วย ปริมาณอากาศถูกจำกัดไว้ที่ระดับ 3

Silent

ข้อสงวนสิทธิ์
ต้องเชื่อมโยงเครื่องระบายอากาศ (พัดลมเติมอากาศ) และรีโมทคอนโทรล IAQ เพื่อใช้แอป Panasonic Comfort Cloud
จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่นและเวอร์ชันของแอป Panasonic Comfort Cloud