เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศโหมด ECO

เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศโหมด ECO

ใช้ Panasonic Comfort Cloud เพื่อเปิดใช้งานโหมด ECO ของเครื่องปรับอากาศด้วย A.I. เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงาน และความสบายในการทำความเย็นอย่างชาญฉลาด โหมด ECO ที่ควบคุมด้วย A.I ทำงานโดยการวิเคราะห์สภาพของห้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายที่สุด พร้อมทั้งลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุด

หมายเหตุ: โหมด ECO ที่ควบคุมด้วย A.I. สามารถใช้งานได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องปรับอากาศ

เปิดใช้งานโหมด ECO (เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศ

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
แตะ "…" เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์เพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
สลับไปที่ "ECO" เมื่อปรากฏสีน้ำเงินแสดงว่าโหมดทำงานแล้ว จากนั้นแตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 3

ขณะนี้โหมด ECO เปิดใช้งานแล้ว

หมายเหตุ: ไอคอนใบไม้สีเขียวพร้อมกับป้ายกำกับ ECO ที่แสดงที่มุมขวาบน แสดงว่าโหมด ECO ที่ควบคุมด้วย A.I เปิดใช้งานแล้ว

ขณะนี้โหมด ECO เปิดใช้งานแล้ว

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud