เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ nanoe™ X ในโหมดทำความเย็น

เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ nanoe™ X ในโหมดทำความเย็น

ให้คุณสบายใจได้กับการฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่ไปกับโหมดทำความเย็น เพื่อความสบายยิ่งขึ้น

1.0 เปิดใช้งาน nanoe™ X ในโหมด Cool
(เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม “One touch nanoe™ X” เพื่อเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบายเพื่อแสดงภาพความเข้มข้นของ nanoe™ X

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ในโหมด Cool การกดปุ่ม nanoe™ X จะเป็นการเปิดใช้งาน ฟังก์ชัน nanoe™ X โดยไฟแสดงสถานะ nanoe™ X บนเครื่องปรับอากาศจะสว่างขึ้น

ขั้นตอนที่ 3

2.0 เปิดใช้งาน nanoe™ X ในโหมด Cool
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม “One touch nanoe™ X” เพื่อเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบายเพื่อแสดงภาพความเข้มข้นของ nanoe™ X

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
ในโหมด Cool การกดปุ่ม nanoe™ X จะเป็นการเปิดใช้งาน ฟังก์ชัน nanoe™ X โดยไฟแสดงสถานะ nanoe™ X บนเครื่องปรับอากาศจะสว่างขึ้น

ขั้นตอนที่ 3

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud