เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ nanoe™ X ในโหมดพัดลม

เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ nanoe™ X ในโหมดพัดลม

ด้วย nanoe™ X พร้อมโหมดพัดลม ให้คุณสบายใจได้กับการฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่องปรับอากาศ

เปิดใช้งาน nanoe™ X ในโหมดพัดลม
(เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม “One touch nanoe™ X” เพื่อเปิดใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบายเพื่อแสดงภาพความเข้มข้นของ nanoe™ X

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือกใช้โหมด nanoe™ X ด้วยการแตะปุ่มเปิดใช้งาน nanoe™ X ให้ทำงานร่วมกับเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม โดยไม่เกิดความเย็น

ขั้นตอนที่ 3

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud