เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เลือกโหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

เลือกโหมดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

แอป Panasonic Comfort Cloud ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำความเย็นเฉพาะตัว โดยสามารถเลือกได้จากหลากหลายโหมด เช่น โหมดAUTO, Cool, Dry, พัดลม, iAUTO-X และ nanoe™ X เพียงเลือกโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับห้องของคุณ เพื่อความสะดวกสบายในอีกระดับ

หมายเหตุ: โหมดการใช้งานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น

1.0 เลือกโหมดการทำงาน
(เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

เลือกโหมดการทำงานต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่สุดตามสภาพห้องของคุณ

1.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

คำอธิบายโหมด

 อัตโนมัติ

โหมด AUTO ช่วยให้เครื่องปรับอากาศของคุณทำงานเองได้โดยอัตโนมัติ
การทำงานแบบอัตโนมัติขึ้นกับอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิภายนอก

1.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

เย็น

เลือกโหมด Cool เพื่อเพลิดเพลินกับความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง

1.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

แห้ง

โหมด Dry จะขจัดความชื้น และคงระดับความชื้นต่ำในห้อง

1.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

พัดลม

โหมดพัดลมจะเปิดใช้การทำงานของพัดลมเท่านั้นเพื่อให้อากาศหมุนเวียน

1.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

 iAUTO-X

โหมด iAUTO-X จะเปลี่ยนความเร็วของคอมเพรสเซอร์ ให้สูงขึ้นเป็นพิเศษ
การเร่งความเร็วจะทำให้ห้องเย็นลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเปิดใช้งานเครื่อง

1.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)
เลือกโหมดการทำงาน

โหมด nanoe™ จะฟอกอากาศ เพื่อช่วยให้อากาศภายในอาคารสะอาดขึ้น

1.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเพื่อที่อยู่อาศัย)

2.0 เลือกโหมดการทำงาน
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

เลือกโหมดต่างๆ ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ ตามสภาพพื้นที่ของคุณ

2.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

คำอธิบายโหมด

 อัตโนมัติ

โหมด AUTO ช่วยให้เครื่องปรับอากาศของคุณทำงานเองได้โดยอัตโนมัติ
การทำงานแบบอัตโนมัติขึ้นกับอุณหภูมิห้อง และอุณหภูมิภายนอก

2.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

เย็น

เลือกโหมด Cool เพื่อเพลิดเพลินกับความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง

2.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

แห้ง

โหมด Dry จะขจัดความชื้น และคงระดับความชื้นต่ำในห้อง

2.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

พัดลม

โหมดพัดลมจะเปิดใช้การทำงานของพัดลมเท่านั้นเพื่อให้อากาศหมุนเวียน

2.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)
เลือกโหมดการทำงาน

โหมด nanoe™ จะฟอกอากาศ เพื่อช่วยให้อากาศภายในอาคารสะอาดขึ้น

2.0 เลือกโหมดการทำงาน (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud