เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ

เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ

ใช้แอป Panasonic Comfort Cloud เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา

1.0 เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ
(เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

สลับ “ปิด” เป็น “เปิด”

1.0 เปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศของคุณ (เครื่องปรับอากาศที่อยู่อาศัย)
1.0 เปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศของคุณ (เครื่องปรับอากาศที่อยู่อาศัย)

2.0 เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

สลับ “ปิด” เป็น “เปิด”

2.0 เปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศของคุณ (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)
2.0 เปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศของคุณ (เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud