เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของคุณพร้อมกัน

เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดของคุณพร้อมกัน

คุณสามารถ เปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดพร้อมกันทีละกลุ่มได้

1.0 เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศทั้งหมดของคุณได้พร้อมกัน
(เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศในกลุ่ม ตัวอย่าง
“ห้องนั่งเล่น” อยู่ในกลุ่ม “บ้านของฉัน”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
แตะชื่อเครื่องปรับอากาศ เช่น “ห้องนั่งเล่น” เพื่อเข้าถึง สถานะกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือก “ปิดทั้งหมด” หรือ “เปิดทั้งหมด”

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
แตะ “OK” เพื่อปิดหรือเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในกลุ่มเดียวกัน

ปิดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4

เปิดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เพื่อปิดหรือเปิดเครื่องทั้งหมด

2.0 เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศทั้งหมดของคุณได้พร้อมกัน
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกเครื่องปรับอากาศในกลุ่ม ตัวอย่าง
“ห้องมาตรฐาน” อยู่ในกลุ่ม “โรงแรมบูติค”

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
แตะชื่อเครื่องปรับอากาศ เช่น “ห้องมาตรฐาน” เพื่อเข้าถึงสถานะกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือก “ปิดทั้งหมด” หรือ “เปิดทั้งหมด”

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
แตะ “OK” เพื่อปิดหรือเปิดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในกลุ่มเดียวกัน

ปิดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4

เปิดทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เพื่อปิดหรือเปิดเครื่องทั้งหมด

ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud