เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

แสดงภาพการกระจายตัวของ nanoe™ X ด้วยการจำลองความเข้มข้น

แสดงภาพการกระจายตัวของ nanoe™ X ด้วยการจำลองความเข้มข้น

แตะที่ปุ่ม nanoe™ X เพื่อดูการจำลองการกระจายตัวของ nanoe™ X ตามการไหลของอากาศของเครื่องปรับอากาศ และเติมเต็มพื้นที่ทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไป โปรแกรมนี้ครอบคลุมรูปแบบที่จำกัดของผลการจำลอง

1.0 แสดงภาพการกระจายของ nanoe™ X ด้วยการจำลองความเข้มข้น
(เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัย)

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม "One-touch nanoe™ X"

เมื่อเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ ON

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ OFF

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบายการแสดงภาพฟังก์ชันการจำลอง nanoe™ X
แตะ "ตรวจดู"

*หน้าจอนี้จะแสดงเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการแตะปุ่ม "One-touch nanoe™ X" เป็นครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือกรูปทรง ขนาด ของห้อง และตำแหน่งการติดตั้งคอยล์เย็นบนหน้าจอการตั้งค่า แตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
หน้าจอจะแสดงวิธีที่ nanoe™ X กระจายจนเต็มห้องเมื่อเวลาผ่านไป (2 นาที, 5 นาที และ 12 นาที)

หมายเหตุ: หากไม่ต้องการให้แสดงหน้าจอนี้ในครั้งต่อไป ให้แตะ "ไม่ต้องแสดงครั้งต่อไป"

2 นาที

ขั้นตอนที่ 4

5 นาที

ขั้นตอนที่ 4

12 นาที

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
จากนั้น หน้าจอจะแสดงไทม์แลปส์ของการจำลองความเข้มข้นของ nanoe™ X

2 นาที

ขั้นตอนที่ 5

5 นาที

ขั้นตอนที่ 5

12 นาที

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6 (เพิ่มเติม)
แตะ "เพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของหน้า
หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าห้องให้แตะ "การตั้งค่าการจำลอง" หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ nanoe™ X ให้แตะ "หาข้อมูลเพิ่มเติม"

ขั้นตอนที่ 6 (เพิ่มเติม)
ขั้นตอนที่ 6 (เพิ่มเติม)

2.0 แสดงภาพการกระจายของ nanoe™ X ด้วยการจำลองความเข้มข้น
(เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์)

ขั้นตอนที่ 1
แตะปุ่ม "One-touch nanoe™ X"

เมื่อเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ ON

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ OFF

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2
คำอธิบายการแสดงภาพฟังก์ชันการจำลอง nanoe™ X
แตะ "ตรวจดู"

*หน้าจอนี้จะแสดงเพียงครั้งเดียวเมื่อมีการแตะปุ่ม "One-touch nanoe™ X" เป็นครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
เลือกรูปทรง ขนาด ของห้อง และตำแหน่งการติดตั้งคอยล์เย็นบนหน้าจอการตั้งค่า แตะ "OK"

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4
หน้าจอจะแสดงวิธีที่ nanoe™ X กระจายจนเต็มห้องเมื่อเวลาผ่านไป (1 นาที, 4 นาที และ 9 นาที)

หมายเหตุ: หากไม่ต้องการให้แสดงหน้าจอนี้ในครั้งต่อไป ให้แตะ "ไม่ต้องแสดงครั้งต่อไป"

1 นาที

ขั้นตอนที่ 4

4 นาที

ขั้นตอนที่ 4

9 นาที

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
จากนั้น หน้าจอจะแสดงไทม์แลปส์ของการจำลองความเข้มข้นของ nanoe™ X

1 นาที

ขั้นตอนที่ 5

4 นาที

ขั้นตอนที่ 5

9 นาที

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6 (เพิ่มเติม)
แตะ "เพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของหน้า
หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าห้องให้แตะ "การตั้งค่าการจำลอง" หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ nanoe™ X ให้แตะ "หาข้อมูลเพิ่มเติม"

ขั้นตอนที่ 6 (เพิ่มเติม)
ขั้นตอนที่ 6 (เพิ่มเติม)

ข้อสงวนสิทธิ์
ผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการจำลอง และอาจแตกต่างจากความเข้มข้นที่วัดได้ในห้องจริง
เครื่องปรับอากาศต้องเชื่อมต่อกับแอป Panasonic Comfort Cloud และจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ภาพที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น อินเทอร์เฟซที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฟังก์ชันการทำงานของรุ่น และเวอร์ชันของแอป Comfort Cloud