Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Nhà tang lễ Sakuragi của Tập đoàn Arkbell

Chúng tôi sử dụng 402 thiết bị ziaino™ tại 141 cơ sở


Công ty chúng tôi được thành lập vào năm 1958 với vai trò là tổ chức tương trợ thứ 4 cho các dịp lễ trên toàn quốc, và số lượng cơ sở của chúng tôi đã tăng lên 141 cơ sở bao gồm cả nhà tang lễ này. Đối với khách hàng và nhân viên sử dụng các cơ sở này, chúng tôi đã so sánh 14 sản phẩm vào năm 2020 với mục đích "tăng cường hơn nữa về khâu an toàn và vệ sinh". Do đó, chúng tôi quyết định lắp đặt 402 thiết bị ziaino™ vào năm sau đó. Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn dựa trên đánh giá chúng tôi thực hiện về sản phẩm đáng tin cậy của Panasonic, thực tế là axit hypoclorơ đã được sử dụng một thời gian và cơ chế "làm sạch triệt để không khí trong phòng" của thiết bị này. Hướng dẫn sử dụng cũng dễ hiểu và cách sử dụng được mô tả trong tài liệu hướng dẫn được khuyến nghị đọc để sử dụng đúng cách. Thông qua việc sử dụng ziaino™, chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng hơn nữa để họ có thể yên tâm trải qua những ngày trọng đại này trong đời.
*Nhận xét dựa trên những ấn tượng cá nhân.

Số thiết bị đã lắp đặt: 402 thiết bị (Tổng số thiết bị được Tập đoàn Arkbell sử dụng)
Tỉnh: Các tỉnh Niigata và Yamagata
Đơn vị vận hành: Arkbell Inc.

Các sản phẩm có liên quan

ziaino™