Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Nhà máy Kurume của Tập đoàn Bridgestone

Mang đến một môi trường trong lành cho khách tham quan nhà máy

Kurume là nhà máy sản xuất lốp xe mà chúng tôi vận hành hoạt động đầu tiên. Vì đây là một địa điểm vận hành gia công nên thường có rất nhiều khách tham quan, những người mà chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường chào đón khách hàng với mức độ hiếu khách cao nhất. Vì lý do này, chúng tôi muốn tăng mức độ thoải mái cho phòng đón khách và quyết định bắt đầu sử dụng ziaino™. Sau khi bắt đầu sử dụng, các mùi có vấn đề từ khu vực sản xuất trong nhà máy đã giảm bớt và bầu không khí trở nên tươi mới. Thậm chí một số nhân viên đã nhận thấy rõ hiệu quả. Tôi cũng đã từng phụ trách quản lý nước của nhà máy và biết rằng axit hypoclorơ được sử dụng để khử trùng nước máy. Tôi cũng hy vọng rằng axit hypoclorơ sẽ có hiệu quả đối với vi khuẩn.
*Nhận xét dựa trên những ấn tượng cá nhân.

Số thiết bị đã lắp đặt: 5 thiết bị
Tỉnh: Tỉnh Fukuoka
Đơn vị vận hành: Tập đoàn Bridgestone

Các sản phẩm có liên quan

ziaino™