Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Cơ sở chăm sóc nội trú Nakayama Chidori

Chúng tôi nhận thấy hiệu quả ngay khi bắt đầu sử dụng

Tại các cơ sở chăm sóc, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm thường tăng lên hàng năm. Vì lý do này, chúng tôi tại Shinei Fukushikai đang cố gắng hết sức để thực hiện các biện pháp đối phó, chẳng hạn như bằng cách tích cực đầu tư vào các cơ sở của mình. Chúng tôi nghe nói rằng việc lau bề mặt bằng axit hypoclorơ có hiệu quả và tự hỏi liệu có thể bắt đầu theo cách này mà không làm tăng thêm gánh nặng cho nhân viên của chúng tôi hay không. Sau đó, chúng tôi được giới thiệu về ziaino™ và bắt đầu sử dụng ngay thiết bị này. Chúng tôi sử dụng ziaino™ tại các khu vực của cơ sở chăm sóc nội trú trong suốt mùa đông và chỉ nhận thấy tác dụng ở những nơi có lắp đặt thiết bị. Chúng tôi hiện đang có kế hoạch sử dụng nhiều thiết bị hơn.
*Nhận xét dựa trên những ấn tượng cá nhân.

Số thiết bị đã lắp đặt: 3 thiết bị (F-JDJ50-W)
Tỉnh: Tỉnh Hyogo
Đơn vị vận hành: Công ty cổ phần phúc lợi xã hội Shinei Fukushikai

Các sản phẩm có liên quan

ziaino™