Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Công ty National Grid

Hinkley, Vương quốc Anh
Loại dự án: Nâng cấp

Công ty lắp đặt: Pick Everard.
Năm lắp đặt: 2012

Bối cảnh: Hệ thống làm lạnh yếu kém phục vụ trung tâm chăm sóc khách hàng quan trọng Hinckley của National Grid cần được thay thế. National Grid cần một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả về chi phí.

Khó khăn của dự án: Nhà máy Hinckley có trung tâm báo rò rỉ khí đốt rất quan trọng, hoạt động 365 ngày một năm, 24 giờ một ngày. Điều quan trọng là hệ thống không chỉ đáng tin cậy mà còn phải tiết kiệm năng lượng đáng kể.

Giải pháp: Hệ thống Pansonic ECO-G được lắp đặt cho phép kiểm soát và hoạt động hiệu quả hơn. Hệ thống hiện có của cơ sở National Grid gồm hai thiết bị làm lạnh đã được thay thế bằng bảy thiết bị làm lạnh Panasonic ECO-G. Kỹ thuật sử dụng nhiều hệ thống này mang lại khả năng phục hồi cao hơn nhiều so với chỉ một hoặc hai thiết bị. Nếu có lỗi phát sinh trong một thiết bị thì các sự kết hợp của các máy bơm nhiệt sẽ giúp đảm bảo rằng hệ thống có thể cung cấp dịch vụ liên tục.

Phân tích năng lượng của tòa nhà: Hệ thống ECO-G mới được lắp đặt tại cơ sở đã là một bước chuyển tiếp trực tiếp. Các thiết bị không chỉ cung cấp dịch vụ liên tục cho địa điểm mà còn cho phép giảm đáng kể chi phí liên quan đến việc vận hành các thiết bị đó.

Nhận xét từ bên thứ 3: Jeff Fleming từ Pick Everard, đơn vị lắp đặt của dự án giải thích rằng: “Hệ thống ECO-G được lắp đặt cho phép kiểm soát và hoạt động hiệu quả hơn”. “Mức độ tin cậy cao nhất, ECO-G giúp đảm bảo khả năng kiểm soát và hoạt động hiệu quả và riêng rẽ. Đây là một phương pháp tiện lợi hơn nhiều đồng thời giúp giảm mức tiêu thụ tổng thể của thiết bị, loại bỏ sự lãng phí không cần thiết có thể phát sinh từ các hệ thống điều hòa không khí mang tính truyền thống hơn”.