Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

"JOB HUB SQUARE" của Tập đoàn Pasona

Tạo điều kiện cho nhân viên làm việc một cách lành mạnh và hăng hái

Tập đoàn Pasona đang nỗ lực tạo nên cuộc sống phong phú hơn cho mọi người và đang phát triển các dịch vụ nhân sự toàn diện như dịch vụ phái cử lao động, dịch vụ giới thiệu và dịch vụ giáo dục/đào tạo. Tòa nhà trụ sở chính của chúng tôi, "JOB HUB SQUARE", được khai trương vào tháng 7 năm 2017 để làm cơ sở hoạt động mới. Chúng tôi đã sử dụng ziaino™ tại các văn phòng trước đây cho mục đích khử trùng và ở đó chúng tôi nhận ra tác dụng của thiết bị này. Tại tòa nhà mới, nơi tập trung các công ty trực thuộc Tập đoàn, chúng tôi đã lắp đặt các thiết bị ziaino™ không chỉ tại các văn phòng mà còn tại các trung tâm nhà trẻ, salon thư giãn và văn phòng nâng cao sức khỏe trong nhà của chúng tôi. Vì văn phòng của chúng tôi đã chuyển đi và số lượng nhân viên làm việc cùng nhau tăng lên, nên chúng tôi kỳ vọng hơn nữa vào hiệu quả của ziaino™, sẽ cho phép tất cả nhân viên làm việc chăm chỉ trong khi vẫn khỏe mạnh.
*Nhận xét dựa trên những ấn tượng cá nhân.

Số thiết bị đã lắp đặt: 40 thiết bị
Tỉnh: Khu vực thủ đô Tokyo
Đơn vị vận hành: Pasona Inc.

Các sản phẩm có liên quan

ziaino™