Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Bật/Tắt đồng thời toàn bộ quạt cấp gió

Sử dụng Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud để bật hoặc tắt quạt thổi gió từ xa mọi nơi và mọi lúc.

Bộ điều khiển từ xa IAQ của quạt thông gió

Bước 1
Chọn bất kỳ quạt thổi gió nào trong nhóm thiết bị. Ví dụ:
“Quạt thổi gió 1” trong nhóm “Nhà của tôi”.

Bước 1

Bước 2
Nhấn vào tên quạt thổi gió, ví dụ “Quạt thổi gió 1” để truy cập vào trạng thái nhóm.

Bước 2

Bước 3
Chọn “TẮT TOÀN BỘ” hoặc “BẬT TOÀN BỘ”.

Bước 3

Bước 4
Nhấn “OK” để chuyển tất cả quạt thổi gió trong
TẮT hoặc BẬT cùng một nhóm.

TẮT TOÀN BỘ

Bước 4

BẬT TOÀN BỘ

Bước 4

Lặp lại bước 1 đến bước 3 để TẮT hoặc BẬT tất cả các thiết bị.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cần liên kết thiết bị thông gió (quạt cấp gió) với bộ điều khiển từ xa IAQ để dùng Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.
Cần có kết nối Internet để kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy theo chức năng của kiểu máy và phiên bản của ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.