2 chiều mini-FSV dòng LE1

Để sử dụng trong tòa nhà thương mại và dân cư quy mô nhỏ

Le2 series

Loại làm mát hoặc sưởi ấm 1 pha. Loại làm mát hoặc sưởi ấm 3 pha.
 • Áp suất tĩnh bên ngoài cao, 35Pa
 • Phạm vi hoạt động rộng:
  Làm mát: -10°C đến 46°C DB,
  Heating: -20℃ to 18℃ WB
 • Sưởi ấm tại: -20°C đến 18°C WB
 • Không nạp môi chất lạnh lên đến 50m
 • Tiết kiệm điện năng vượt trội: 5,08* EER đối với model 4HP
 • Đáp ứng nhu cầu (Cắt giảm tối đa) theo các bộ phận tùy chọn.
 • Số lượng tối đa các thiết bị trong nhà có thể kết nối : 9*
 • Tỷ lệ đa dạng 50-130%
 • Công nghệ DC inverter kết hợp với R410A cho hiệu quả tuyệt vời
 • Đáp ứng nhu cầu (Cắt giảm tối đa) theo các bộ phận tùy chọn.
 • Dòng điện khởi động một ampe
 • Đầy đủ các lựa chọn thiết bị và kiểm soát trong nhà
 • Tự khởi động từ thiết bị ngoài trời
 • Model thiết bị không khí ngoài trời Hi-durability sẵn có.
 • Thích hợp cho các dự án tân trang R22

 * Chỉ 6 HP; 4 HP cho 7 thiết bị, 5 HP cho 8 thiết bị.

Hình ảnh bên ngoài của một sản phẩm Le2

Le1 series

Loại làm mát hoặc sưởi ấm 3 pha.
 • Áp suất tĩnh bên ngoài cao, 35Pa
 • Phạm vi hoạt động rộng: Làm mát: -10°C đến 46°C DB,Sưởi ấm tại: -20°C đến 18°C WB
 • Số lượng tối đa các thiết bị trong nhà có thể kết nối : 13(Tùy thuộc vào điều kiện, ống chính có thể cần tăng 1 cỡ)
 • Tỷ lệ đa dạng 50-130%
 • Công nghệ DC inverter kết hợp với R410A cho hiệu quả tuyệt vời
 • Chiều dài ống tối thực tế: 150m (Tổng chiều dài ống nối: 300m)
 • Khác biệt về độ cao của hệ thống: 50m/40m (ngoài trời bên trên/bên dưới)
 • Khác biệt độ cao giữa các thiết bị trong nhà: 15m
 • Đáp ứng nhu cầu (Cắt giảm tối đa) theo các bộ phận tùy chọn.
 • Dòng điện khởi động một ampe
 • Đầy đủ các lựa chọn thiết bị và kiểm soát trong nhà
 • Tự khởi động từ thiết bị ngoài trời
 • Model thiết bị không khí ngoài trời Hi-durability sẵn có.
 • Thích hợp cho các dự án tân trang R22
Hình ảnh bên ngoài của một sản phẩm Le1 series -