Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online false false false

Mắt nhận không dây hồng ngoại cho CZ-RWS3

MUA NGAY

Mắt nhận tín hiệu từ xa không dây

Điều khiển cầm tay tiện dụng

6 loại mắt nhận tín hiệu khác nhau có sẵn cho từng loại dàn lạnh.
Phóng to
Thu nhỏ
Đóng

Tính năng

Kết hợp bộ điều khiển từ xa không dây và mắt nhận tín hiệu

Đối với điều hòa cassette 4 hướng thổi

CZ-RWS3 và CZ-RWRU3
Đối với điều hòa cassette 4 hướng thổi

Đối với điều hòa mini cassette (Loại Y3)

CZ-RWS3 và CZ-RWRY3
Đối với điều hòa mini cassette (Loại Y3)

Đối với điều hòa âm trần cassette 2 hướng thổi

CZ-RWS3 và CZ-RWRL3
Đối với điều hòa âm trần cassette 2 hướng thổi

Đối với điều hòa âm trần cassette 1 hướng thổi

CZ-RWS3 và CZ-RWRD3
Đối với điều hòa âm trần cassette 1 hướng thổi

Đối với điều hòa áp trần

CZ-RWS3 và CZ-RWRT3
Đối với điều hòa áp trần

Đối với tất cả các dàn lạnh

CZ-RWS3 và CZ-RWRC3
Đối với tất cả các dàn lạnh

Đối với điều hòa treo tường/mini cassette (Loại Y2)

CZ-RWS3
Đối với điều hòa treo tường/mini cassette (Loại Y2)

Thông số kỹ thuật

CZ-RWRU3

Hình ảnh của CZ-RWRU3 sản phẩm

CZ-RWRY3

Hình ảnh của CZ-RWRY3 sản phẩm

CZ-RWRL3

Hình ảnh của CZ-RWRL3 sản phẩm

CZ-RWRD3

Hình ảnh của CZ-RWRD3 sản phẩm

CZ-RWRT3

Hình ảnh của CZ-RWRT3 sản phẩm

CZ-RWRC3

Hình ảnh của CZ-RWRC3 sản phẩm

Đối với điều hòa âm trần cassette 4 hướng thổi: CZ-RWRU3

Đối với điều hòa âm trần mini cassette (Loại Y3): CZ-RWRY3

Đối với điều hòa âm trần cassette 2 hướng thổi: CZ-RWRL3

Đối với điều hòa âm trần cassette 1 hướng thổi: CZ-RWRD3

Đối với điều hòa áp trần: CZ-RWRT3

Đối với tất cả dàn lạnh: CZ-RWRC3

CZ-RWRU3 CZ-RWRY3 CZ-RWRL3 CZ-RWRD3 CZ-RWRT3 CZ-RWRC3
Kích thước (mm) C 29,7 x R 211,8 x S 211,8 C 125 x R 125 x S 29 Bộ thu: C 37 x R 70 x S 22
Bảng điều khiển vận hành: C 55 x R 120 x S 16
C 65 x R 130 x S 22 C 65 x R 141 x S 22,5 C 120 x R 70 x S 20
Trọng lượng 160g 100g Bộ thu: 15 g
Bảng điều khiển: 75g
82g 85g 75g
Dải nhiệt độ/độ ẩm 0 C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0 C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0°C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0°C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0°C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0 C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
Nguồn điện DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh)

Tài liệu

Kết hợp

VRF/Mini VRF

Dự án tham khảo