Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online false false false

Mắt nhận không dây hồng ngoại cho CZ-RWS3

Mắt nhận tín hiệu từ xa không dây

Điều khiển cầm tay tiện dụng

6 loại mắt nhận tín hiệu khác nhau có sẵn cho từng loại dàn lạnh.
Phóng to
Thu nhỏ
Đóng

Thông số kỹ thuật

CZ-RWRU3

Hình ảnh của CZ-RWRU3 sản phẩm

CZ-RWRY3

Hình ảnh của CZ-RWRY3 sản phẩm

CZ-RWRL3

Hình ảnh của CZ-RWRL3 sản phẩm

CZ-RWRD3

Hình ảnh của CZ-RWRD3 sản phẩm

CZ-RWRT3

Hình ảnh của CZ-RWRT3 sản phẩm

CZ-RWRC3

Hình ảnh của CZ-RWRC3 sản phẩm

Đối với điều hòa âm trần cassette 4 hướng thổi: CZ-RWRU3

Đối với điều hòa âm trần mini cassette (Loại Y3): CZ-RWRY3

Đối với điều hòa âm trần cassette 2 hướng thổi: CZ-RWRL3

Đối với điều hòa âm trần cassette 1 hướng thổi: CZ-RWRD3

Đối với điều hòa áp trần: CZ-RWRT3

Đối với tất cả dàn lạnh: CZ-RWRC3

CZ-RWRU3 CZ-RWRY3 CZ-RWRL3 CZ-RWRD3 CZ-RWRT3 CZ-RWRC3
Kích thước (mm) C 29,7 x R 211,8 x S 211,8 C 125 x R 125 x S 29 Bộ thu: C 37 x R 70 x S 22
Bảng điều khiển vận hành: C 55 x R 120 x S 16
C 65 x R 130 x S 22 C 65 x R 141 x S 22,5 C 120 x R 70 x S 20
Trọng lượng 160g 100g Bộ thu: 15 g
Bảng điều khiển: 75g
82g 85g 75g
Dải nhiệt độ/độ ẩm 0 C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0 C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0°C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0°C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0°C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
0 C đến 40°C/20% đến 80% (Không đọng hơi)
*Chỉ sử dụng ở trong nhà.
Nguồn điện DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh) DC 16 V (Được cấp từ dàn lạnh)

Tài liệu

Kết hợp

VRF/Mini VRF

Dự án tham khảo

Tính năng

Kết hợp bộ điều khiển từ xa không dây và mắt nhận tín hiệu

Đối với điều hòa cassette 4 hướng thổi

CZ-RWS3 và CZ-RWRU3
Đối với điều hòa cassette 4 hướng thổi

Đối với điều hòa mini cassette (Loại Y3)

CZ-RWS3 và CZ-RWRY3
Đối với điều hòa mini cassette (Loại Y3)

Đối với điều hòa âm trần cassette 2 hướng thổi

CZ-RWS3 và CZ-RWRL3
Đối với điều hòa âm trần cassette 2 hướng thổi

Đối với điều hòa âm trần cassette 1 hướng thổi

CZ-RWS3 và CZ-RWRD3
Đối với điều hòa âm trần cassette 1 hướng thổi

Đối với điều hòa áp trần

CZ-RWS3 và CZ-RWRT3
Đối với điều hòa áp trần

Đối với tất cả các dàn lạnh

CZ-RWS3 và CZ-RWRC3
Đối với tất cả các dàn lạnh

Đối với điều hòa treo tường/mini cassette (Loại Y2)

CZ-RWS3
Đối với điều hòa treo tường/mini cassette (Loại Y2)