Phương án tập trung vào kết nối

Bộ điều hợp mạng
 

Điều khiển cục bộ
(VRF)

Tập trung vào khả năng kết nối

Điều khiển cục bộ cho hệ VRF

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Bộ điều hợp mạng

Kết nối dây với bộ điều hợp mạng

Điểm hiệu suất

Ức chế vi khuẩn và vi-rút:

★★★☆☆☆

Nồng độ CO2:

★★★★★☆

Khả năng kết nối:

★★★★★★

Khử mùi:

★★★☆☆☆

Dễ lắp đặt:

★★★★★★