Phương án cải thiện không khí cho căn hộ cao cấp

Âm trần nối ống gió áp suất trung bình

air-e (nanoe™ X)
 
 

Máy lọc không khí


Tập trung vào lọc không khí

Khu vực thường xuyên tập trung đông người được trang bị 2 sản phẩm có nanoe™ X tăng cường khả năng ức chế các chất gây ô nhiễm.

Mức độ sạch cơ bản được duy trì nhờ nanoe™ X.