Lập kế hoạch lắp đặt tốt nhất cho phòng tập của bạn

Bộ điều hợp mạng

Điều khiển cục bộ (VRF)

Tập trung vào Khả năng kết nối

Điều khiển cục bộ hệ thống VRF

Dây kết nối tới điều khiển gắn tường

Bộ điều hợp mạngDây tín hiệu kết nối về bộ điều hợp mạng

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★★★★

Nồng độ CO₂:

★★★★★★

Khả năng kết nối:

★★★★★★

Khử mùi:

★★★★★★

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★★★