Phương án lắp đặt phù hợp nhất với viện dưỡng lão

Âm trần Cassette 4 hướng thổi

Treo tường
 

air-e (nanoe™ X)
 

ziaino™
 

Tập trung vào lọc không khí

Tăng cường khả năng ức chế chất gây ô nhiễm với ziaino™ và nanoe™ X ở những khu vực có tần suất sử dụng cao.

Hai sản phẩm nanoe™ X giúp cho không gian có nhiều người qua lại sạch sẽ hơn.

Mức độ sạch cơ bản được duy trì với nanoe™ X

Điểm hiệu suất

Ức chế virut và vi khuẩn:

★★★★★★

Nồng độ CO₂:

★★★★★★

Khả năng kết nối:

★★★★★★

Khử mùi:

★★★★★★

Dễ dàng lắp đặt:

★★★★★★