VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của EH-NE81K645 sản phẩm
Công suất 2500 W
Ion
Chống nóng
Nút Phun hơi lạnh
Tốc độ 2
Nhiệt độ 3
Phụ kiện đi kèm Ống thổi tập trung
Kích thước thân (R x C x S) 92 x 222 x 216 mm
Trọng lượng Khoảng 560 g (Không dây và ống thổi)