đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Dòng Ionity

Dòng Ionity

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"939000"},{"filterName":"Công suất (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IChXKQ","filterValue":"2300"}],"facet":[{"facetName":"Công nghệ sấy ionity","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q8O0bmcgbmdo4buHIHPhuqV5IGlvbml0eQ"},{"facetName":"Tay cầm gấp gọn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VGF5IGPhuqdtIGfhuqVwIGfhu41u"},{"facetName":"Đầu sấy tạo kiểu","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhuqd1IHPhuqV5IHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Đầu sấy tập trung nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhuqd1IHPhuqV5IHThuq1wIHRydW5nIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Lưới lọc bụi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TMaw4bubaSBs4buNYyBi4bulaQ"},{"facetName":"Móc treo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOzYyB0cmVvIA"},{"facetName":"Đen","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJBlbg"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"1349000"},{"filterName":"Công suất (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IChXKQ","filterValue":"2500"}],"facet":[{"facetName":"Công nghệ sấy ionity","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q8O0bmcgbmdo4buHIHPhuqV5IGlvbml0eQ"},{"facetName":"Đầu sấy tập trung nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhuqd1IHPhuqV5IHThuq1wIHRydW5nIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Lưới lọc bụi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TMaw4bubaSBs4buNYyBi4bulaQ"},{"facetName":"Móc treo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOzYyB0cmVvIA"},{"facetName":"Đen","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJBlbg"}]};

Giá (VND)

Công suất (W)

0 sản phẩm