VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Dòng Nanoe

Dòng Nanoe

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[{"filterName":"Trọng lượng (g)*Không đầu sấy/dây nguồn","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoZykqS2jDtG5nIMSR4bqndSBz4bqleS9kw6J5IG5ndeG7k24","filterValue":"325"},{"filterName":"Điện áp(V)","filterNameForURL":"xJBp4buHbiDDoXDvvIhW77yJ","filterValue":"240"},{"filterName":"Công suất(W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV077yIV--8iQ","filterValue":"1800"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Trọng lượng (g)*Không đầu sấy/dây nguồn","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoZykqS2jDtG5nIMSR4bqndSBz4bqleS9kw6J5IG5ndeG7k24","filterValue":"345"},{"filterName":"Điện áp (V)","filterNameForURL":"xJBp4buHbiDDoXAgKFYp","filterValue":"240"},{"filterName":"Công suất (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IChXKQ","filterValue":"1800"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"1999000"},{"filterName":"Công suất (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IChXKQ","filterValue":"1200"}],"facet":[{"facetName":"Công nghệ sấy nanoe™ ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q8O0bmcgbmdo4buHIHPhuqV5IG5hbm9l4oSiIA"},{"facetName":"Tay cầm gấp gọn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VGF5IGPhuqdtIGfhuqVwIGfhu41u"},{"facetName":"Đầu sấy khô nhanh ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhuqd1IHPhuqV5IGtow7Qgbmhhbmgg"},{"facetName":"Lưới lọc bụi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TMaw4bubaSBs4buNYyBi4bulaQ"},{"facetName":"Móc treo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOzYyB0cmVvIA"},{"facetName":"Hồng ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"SOG7k25nIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"5099000"},{"filterName":"Công suất (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IChXKQ","filterValue":"1800"}],"facet":[{"facetName":"Công nghệ sấy nanoe™ ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q8O0bmcgbmdo4buHIHPhuqV5IG5hbm9l4oSiIA"},{"facetName":"Tay cầm gấp gọn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VGF5IGPhuqdtIGfhuqVwIGfhu41u"},{"facetName":"Đầu sấy khô nhanh ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhuqd1IHPhuqV5IGtow7Qgbmhhbmgg"},{"facetName":"Đầu sấy tập trung nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhuqd1IHPhuqV5IHThuq1wIHRydW5nIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Lưới lọc bụi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TMaw4bubaSBs4buNYyBi4bulaQ"},{"facetName":"Móc treo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOzYyB0cmVvIA"},{"facetName":"Hồng ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"SOG7k25nIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"2799000"},{"filterName":"Công suất (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IChXKQ","filterValue":"1600"}],"facet":[{"facetName":"Công nghệ sấy nanoe™ ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q8O0bmcgbmdo4buHIHPhuqV5IG5hbm9l4oSiIA"},{"facetName":"Tay cầm gấp gọn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VGF5IGPhuqdtIGfhuqVwIGfhu41u"},{"facetName":"Đầu sấy khô nhanh ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhuqd1IHPhuqV5IGtow7Qgbmhhbmgg"},{"facetName":"Lưới lọc bụi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TMaw4bubaSBs4buNYyBi4bulaQ"},{"facetName":"Móc treo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TcOzYyB0cmVvIA"},{"facetName":"Hồng ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"SOG7k25nIA"}]};

Giá (VND)

Công suất (W)

Cong nghe say

Thiet ke

Mau sac

Đầu sấy

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 5 trong số 5 sản phẩm