VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Dòng nâng cao

Dòng nâng cao

Chọn thông tin phù hợp với bạn

1 - 3 trong 3 kết quả

Giá (VND)

Công suất (W)

Cong nghe say

Thiet ke

Mau sac

Đầu sấy

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa