đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Máy sấy tạo kiểu

Máy sấy tạo kiểu

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"899000"}],"facet":[{"facetName":"Sấy tạo kiểu với công nghệ ionity","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"U-G6pXkgdOG6oW8ga2nhu4N1IHbhu5tpIGPDtG5nIG5naOG7hyBpb25pdHk"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Hồng ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"SOG7k25nIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"1069000"}],"facet":[{"facetName":"Sấy tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"U-G6pXkgdOG6oW8ga2nhu4N1"},{"facetName":"Sấy tạo kiểu với công nghệ ionity","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"U-G6pXkgdOG6oW8ga2nhu4N1IHbhu5tpIGPDtG5nIG5naOG7hyBpb25pdHk"},{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Phụ kiện tạo kiểu","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGjhu6Uga2nhu4duIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Trắng","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VHLhuq9uZw"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"999000"}],"facet":[{"facetName":"Sấy tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"U-G6pXkgdOG6oW8ga2nhu4N1"},{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Phụ kiện tạo kiểu","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGjhu6Uga2nhu4duIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Trắng","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VHLhuq9uZw"}]};

Giá (VND)

Chuc nang

Thiet ke

Mau sac

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa