VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Ảnh của Hair Styler EH-KA71
TínhNăngKỹThuật Số Model EH-KA71
Kích thước (DxRxC) 195 x 48 x 48 mm