Dòng tủ lạnh NR-BX471WGM9 hai cánh mặt gương, ngăn đông mềm diệt khuẩn chuẩn -3 độ C

Hình ảnh của Dòng tủ lạnh NR-BX471WGM9 hai cánh mặt gương, ngăn đông mềm diệt khuẩn chuẩn -3 độ C sản phẩm