Dòng tủ lạnh NR-TL381BPS9
hai cánh mặt thép, ngăn đá trên, diệt khuẩn 99,99%, tiết kiệm điện

Hình ảnh của Dòng tủ lạnh NR-TL381BPS9<br>hai cánh mặt thép, ngăn đá trên, diệt khuẩn 99,99%, tiết kiệm điện sản phẩm