VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy hút bụi có túi MC-CG525RN49 sản phẩm

Máy hút bụi có túi MC-CG525RN49

* Thông số kỹ thuật không khả dụng