VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

FR1/FC1 Máy giặt - Lỗi hiển thị - Lỗi H: Nếu lỗi "H" được hiển thị, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Lỗi hiển thị

H Error

Lỗi H: Nếu lỗi "H" được hiển thị,
hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.