Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

FR1/FC1 Máy giặt - Lỗi hiển thị - U81: Lỗi kết nối đường truyền

Lỗi hiển thị

U81

U81: Lỗi kết nối đường truyền

Không kết nối được máy giặt và bộ định tuyến mạng LAN không dây. Kiểm tra những điều sau

• Bộ định tuyến chưa được bật.
    ⇒ Bật nguồn.

• Khoảng cách giữa bộ định tuyến và máy giặt quá xa.
    ⇒ Đưa bộ định tuyến lại gần.

• Có một thiết bị sử dụng sóng vô tuyến, chẳng hạn như lò vi sóng, gần đó.
    ⇒ Giữ khoảng cách thích hợp.
    ⇒ Ngừng sử dụng thiết bị hoặc đợi một lúc và thử lại.

• Nhiều thiết bị được kết nối với bộ định tuyến.
    ⇒ Tắt nguồn của thiết bị bạn không sử dụng.