Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

FR1/FC1 Máy giặt - Lỗi hiển thị - U82: Lỗi kết nối máy chủ

Lỗi hiển thị

U82

U82: Lỗi kết nối máy chủ

Lỗi giao tiếp với máy chủ.
Có thể có sự cố với kết nối Internet của bạn.

    ⇒ Nếu bạn không biết nguyên nhân, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất bộ định tuyến của bạn.