VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

FR1/FC1 Máy giặt - Lỗi hiển thị - U82: Lỗi kết nối máy chủ

Lỗi hiển thị

U82

U82: Lỗi kết nối máy chủ

Lỗi giao tiếp với máy chủ.
Có thể có sự cố với kết nối Internet của bạn.

    ⇒ Nếu bạn không biết nguyên nhân, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất bộ định tuyến của bạn.