Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

FR1/FC1 Máy giặt - Lỗi hiển thị - U84: Không thể quét kết nối

Lỗi hiển thị

U84

U84: Không thể quét kết nối

“Quét kết nối” không thành công. Kiểm tra những điều sau.
・ Cài đặt Bluetooth® trên điện thoại thông minh của bạn đã bị tắt.
・ Mã QR không thể đọc chính xác.
    ⇒ Đảm bảo rằng cài đặt Bluetooth® đang bật, rồi kết nối lại. Nếu bạn vẫn không thể kết nối, hãy thử “Kết nối dự phòng”.