VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

FR1/FC1 Máy giặt - Bảo dưỡng - Vệ sinh lồng giặt

Bảo dưỡng

Vệ sinh lồng giặt

Mỗi tháng một lần hoặc nếu đèn "Vệ sinh lồng giặt" nháy

LƯU Ý : Nếu chương trình “Vệ sinh lồng giặt” không chạy, đèn chỉ báo “Vệ sinh lồng giặt” sẽ tắt khi chương trình khác chạy được 3 lần.