Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

FR1/FC1 Máy giặt - Bảo dưỡng - Vệ sinh lồng giặt

Bảo dưỡng

Vệ sinh lồng giặt

Mỗi tháng một lần hoặc nếu đèn "Vệ sinh lồng giặt" nháy

LƯU Ý : Nếu chương trình “Vệ sinh lồng giặt” không chạy, đèn chỉ báo “Vệ sinh lồng giặt” sẽ tắt khi chương trình khác chạy được 3 lần.