VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Thương hiệu số 1 toàn cầu

Thương hiệu số 1 toàn cầu

Là thương hiệu nhà cung cấp số 1 về điện thoại không dây tiêu dùng trên thế giới, Panasonic cam kết sáng tạo phương thức liên lạc mới ngay bây giờ và trong tương lai nhằm phục vụ lợi ích của khách hàng.

Do QY Research phát hành (2015- )
Thị phần của Panasonic
Thị phần của Panasonic
Thị phần của Panasonic
Do MZA phát hành (2003- 2014)

                     Panasonic nắm giữ vị trí thương hiệu số 1 toàn cầu về điện thoại không dây trong nhiều năm.

Thị phần của Panasonic