Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Thương hiệu số 1 toàn cầu

Thương hiệu số 1 toàn cầu

Là thương hiệu số 1 thế giới về cung cấp điện thoại không dây, Panasonic cam kết sáng tạo phương thức liên lạc mới trong hiện tại và tương lai nhằm phục vụ lợi ích của khách hàng.

Công bố bởi Fior Market Research LLP (2021)
Thị phần của Panasonic
Thị phần của Panasonic (2003-2022)

                     Panasonic nắm giữ vị trí thương hiệu số 1 toàn cầu về điện thoại không dây trong nhiều năm.

Thị phần của Panasonic

                      *Nguồn: Nghiên cứu thị trường Fior năm 2022