VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa

Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa

Bằng cách đăng ký Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa (KX-TGA20) với Điện thoại không dây kỹ thuật số của Panasonic và gắn với một món đồ dễ bị mất trước, bạn có thể xác định vị trí và tìm món đồ bị thất lạc mà Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa gắn kèm. Có thể đăng ký tối đa 4 Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa với Điện thoại không dây kỹ thuật số của Panasonic.

Tìm kiếm món đồ bị thất lạc với thiết bị cầm tay không dây.

Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa

Phát hiện trong phạm vi tối đa 200 m/ 650 feet (không gian mở)

Công nghệ không dây của Panasonic cho phép phát hiện món đồ trong phạm vi lên tới 200 m tính từ thiết bị cầm tay.
Ngay cả khi thiết bị cầm tay nằm ngoài phạm vi của bộ phận chính, bạn có thể sử dụng thiết bị cầm tay để tìm kiếm Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa.

*Phạm vi này có thể ngắn hơn khi Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa nằm gần các rào cản bê tông, v.v.

Phát hiện trong phạm vi tối đa 200 m/ 650 feet (không gian mở)

Hãy quan sát và lắng nghe xem bạn ở gần món đồ bị thất lạc đến mức nào

Cả thiết bị cầm tay và Thiết bị tìm chìa khóa / Thiết bị phát hiện chìa khóa đều phát ra tiếng bíp khi đang tìm kiếm.
Màn hình LCD trên thiết bị cầm tay cho bạn biết món đồ bị thất lạc cách xa bao nhiêu.

Hãy quan sát và lắng nghe xem bạn ở gần món đồ bị thất lạc đến mức nào