Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Giải thưởng và Đánh giá trên toàn Thế giới

Giải thưởng và Đánh giá trên toàn Thế giới

Chi tiết hình ảnh, thiết kế thanh lịch cùng các chức năng kết nối mạng linh hoạt của VIERA được đánh giá cao trên các tạp chí, trang web, và các tổ chức nổi bật trên toàn thế giới.

Xem thêm các giải thưởng trên khắp thế giới bằng cách click vào hình ảnh.

Image of Worldwide Reviews and Awards