VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Để lại ghi chú trên Màn hình chính của tôi

Để lại ghi chú trên Màn hình chính của tôi

Chỉ các kiểu máy có "Màn hình chính của tôi" mới có chức năng này.

Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video