Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Giới thiệu Màn hình chính của tôi

Giới thiệu Màn hình chính của tôi

Chỉ các kiểu máy có "Màn hình chính của tôi" mới có chức năng này.

Màn Hình Chính của tôi

 

Ti vi bắt đầu với Màn Hình Cá Nhân Riêng của Bạn

Danh mục màn hình sẽ cho bạn thấy hàng loạt nội dung khác nhau, không chỉ có chức năng ti vi, mà còn có internet video và hình ảnh. Bạn hoàn toàn có thể truy cập vào các nội dung ngay khi bạn bật ti vi.

Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video
Image of Transfer Images and Video