VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Chuyển Ảnh và Video

Chuyển Ảnh và Video

Chỉ các mẫu có tính năng "Hiển Thị Phản Chiếu" mới có chức năng này.

Hiển Thị Phản Chiếu

Dễ Dàng Chia Sẻ Ảnh Hiển Thị Giữa Hai Màn Hình

Chuyển ảnh hiển thị giữa điện thoại thông minh và máy tính bảng ngay trên màn hình lớn này.
Chức năng WiFi cho phép các thiết bị trực tiếp kết nối với nhau.

*Tương thích với các thiết bị chạy Android™ Phiên Bản 4.2 trở lên và được Miracast chứng nhận.
*Một số mẫu chạy Phiên Bản 4.0 và 4.1 có thể cũng hoạt động được.

lm_4_1_lc_1_131115
Let's Try Displaying the Smartphone or Tablet Screen Directly on the TV